top of page
20220127_newlogo_smallchinese-06.png

關於 ANNA...

大碼時裝網店 Awear.ness創辦人,一手包辦選貨、設計、宣傳、行政、經營及模特兜,成為自家品牌的「生招牌」。曾獲連登仔提名〈有個肉地女朋友真係好正〉。

#肉肉老闆娘 #服裝設計師 #連登仔提名 #有個肉地女朋友真係好正

bottom of page